• Hem
  • /
  • Tjänstespecifika villkor

Tjänstespecifika villkor

§ 1 Allmänt
§ 1.1 Dessa tjänstespecifika villkor är en komplettering av våra allmänna villkor. Under respektive huvudrubrik nedan kan du läsa om vilka särskilda villkor som gäller för just den tjänst som du beställt.

§ 2 Domännamn
§ 2.1 Tjänsten domännamn innebär att vi förmedlar den registreringstjänst som du begärt till den som är ansvarig för respektive toppdomän enligt deras gällande villkor. Med registreringstjänst menas möjlighet till nyregistrering, förnyelse, avregistrering, överlåtelse, uppdatering av kontaktuppgifter, hantering av namnservrar och flytt av domännamn.
§ 2.2 För varje toppdomän gäller speciella avtal och regler som kan ändras över tid. Som domännamnsägare är det på ditt ansvar att vara införstådd i och följa dessa avtal och regler.
§ 2.3 För att vi ska kunna utföra registreringstjänster åt dig behöver vi ha rättighet att hantera ditt domännamn. Du godkänner därför att vi ansöker om att bli registrar eller underregistrar för de domännamn som hanteras via våra system. För de domännamn där vi inte har den rättigheten, ansvarar du själv för att utföra de registreringstjänster som behövs.
§ 2.4 Aktuell registreringstjänst förmedlas normalt först när full betalning inkommit. Vid förnyelse behöver vi ha din betalning senast 5 arbetsdagar innan domänen förfaller.
§ 2.5 I de fall där det är möjligt och där annat inte avtalats sätter vi dig som ägare på de domännamn som du registrerar. Dessa uppgifter kan komma att publiceras i publika domännamnsägarregister.
§ 2.6 Vi har ingen möjlighet att ansvara för en extern toppdomäns registry och kan inte göras ansvarigt för förlust eller skada till följd av felaktig eller utebliven registreringstjänst. Det är din uppgift att kontrollera att registreringstjänsten utförts korrekt, exempelvis genom registryts whois-funktion.
§ 2.7 Genom att betala för tjänsten domännamn ger du oss ditt samtycke att påbörja den registreringstjänst som du beställt även om det sker under ångerfristen.
§ 2.8 Vill du inte att vi är registrar eller underregistrar för ditt domännamn kan du flytta ditt domännamn till en annan registrar eller i vissa fall till toppdomäns egna system för självbetjäning.
§ 2.9 För domännamn görs ingen återbetalning vid avslut eller prisavdrag vid driftstörning.

§ 3 Webbhotell och e-post
§ 3.1 Tjänsten webbhotell innebär att vi upplåter kapacitet i en delad servermiljö för din webbplats och e-posthantering.
§ 3.2 Vi tillhandahåller, själv eller genom underleverantör, teknisk support på de tjänster som ingår i webbhotellet under de tider som anges på vår webbplats. Supporten sker via vår webbplats, e-post eller telefon och omfattar grundläggande funktioner som e-postinställningar, metoder för publicering av webbplats, byte av lösenord. Funktioner som installeras på ditt webbutrymme omfattas inte av supporten.
§ 3.3 Vi har rätt att blockera webbsidor som blivit hackade eller infekterade med virus eller annan skadlig kod.
§ 3.4 Vi har rätt att blockera e-postkonton som misstänkts användas för att skicka skräppost.
§ 3.5 Vi har rätt att ta bort e-postmeddelanden som bedömts som skräppost eller skadliga.
§ 3.6 Vi har rätt att ta bort e-postmeddelanden som placerats i papperskorgen.
§ 3.7 Vi har rätt att ta bort e-postkonton som ingen har loggat in på under de senaste 18 månaderna.
§ 3.8 Vid uppsägning av tjänsten genom utebliven betalning sparas innehållet på webbhotellet i 30 dagar efter periodens slut.

§ 4 Egen server
§ 4.1 Tjänsten egen server innebär att vi hyr ut en fysisk eller virtuell server till dig att använda och administrera.
§ 4.2 Tjänsten är av typen ”unmanaged”, där annat inte avtalats, vilket innebär att det är upp till dig att själv administrera tjänsten och göra de inställningar, säkerhetskopieringar och uppdateringar som behövs.
§ 4.3 Tjänstens stabilitet påverkas i hög grad av hur den administreras av dig. Av detta skäl lämnar vi inga garantier på de delar av tjänsten som kan bero på mjukvaran. Övriga fel som beror på hårdvara, Internetförbindelse eller strömförsörjning åtgärdar vi skyndsamt där annat inte avtalats.

Logo Webbkonsulterna AB
Nästa generations webbhotell specialbyggt för WordPress! Hantera dina webbplatser snabbt och enkelt utan att behöva tänka på allt det tekniska!
Copyright © 1996 - 2024 Webbkonsulterna AB. Alla rättigheter är reserverade.
 
Alla priser är exklusive moms.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram