• Hem
 • /
 • Integritetspolicy

Integritetspolicy

Webbkonsulterna värnar om din personliga integritet och tar hanteringen av personuppgifter på största allvar. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Policyn är ett komplement till våra övriga villkor som återfinns på vår webbplats.

Genom att använda våra tjänster godtar du vår integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilka uppgifter samlar vi in?
När du blir kund hos oss eller använder våra tjänster som identifierbar kund eller kommunicerar med oss så kan vi beroende på situation, samla in dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, statistik- och säkerhetsdata och ärenderelaterad information (exempelvis information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

Hur använder vi uppgifterna?
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi på ett ansvarsfullt sätt behandla dina uppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder dina personuppgifter till och vilka lagliga grunder behandlingen har stöd i.

 • För att kunna hantera beställning och administration
  Det avtal som du ingått med oss när du gjorde din beställning utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet som att exempelvis leverera din beställning och få betalt.

 • För att kunna hantera kundtjänstärenden
  Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera kundtjänstärenden.

 • För att ge dig information, erbjudanden och tips om våra tjänster
  Om du är kund till oss är det vårt berättigade intresse att kunna ge dig information och erbjudanden om våra tjänster. I vissa fall behöver vi även skicka information till dig som kund för att uppfylla avtal, exempelvis e-postbekräftelse när du beställt tjänster. Är du inte kund men anmält ditt intresse till exempelvis nyhetsbrev är den lagliga grunden samtycke.

 • För att utveckla och förbättra våra tjänster
  Det är vårt berättigade intresse att kunna förstå hur du som kund upplever vår webbplats och vårt tjänsteutbud och därigenom kunna förbättra befintliga eller utveckla nya tjänster.
 • För att förhindra missbruk och bedrägerier
  Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

 • För att följa de krav lagen ställer
  Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

När kan vi komma att dela dina uppgifter
Vi behandlar personnummer genom sökningar i Statens personadressregister (SPAR) eller liknande adressregister för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder.

Personuppgifterna kan behandlas av någon vi anlitat för att fullfölja våra åtaganden. Vi samarbetar med olika typer av samarbetsparters för exempelvis telefoni, Internet, domännamn, post, e-post, marknadsföring, och ekonomi. Vi ställer samma höga krav på hur dessa hanterar personuppgifter som vi har på oss själva.

I de fall vi överför personuppgifter till en samarbetspartner som är verksam utanför EU/EES kommer vi vidta de åtgärder som krävs enligt Dataskyddsförordningen för att uppfylla kraven vid tredjelandsöverföring och tillse att det finns en adekvat skyddsnivå.

För att du ska kunna äga ett domännamn behöver vi skicka dina personuppgifter till den som är ansvarig för respektive toppdomän. Detta gör vi antingen direkt eller via samarbetspartners. Om den ansvarige för en toppdomän har sin verksamhet utanför EU/EES är det inte säkert att de har en adekvat skyddsnivå enligt Dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter kan komma att publiceras i publika domännamnsägarregister.

Hur länge sparas informationen?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Din rätt till registerutdrag, rättelse och radering
Du har rätt att begära ut ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi har om dig. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du också begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort.

Du har även rätt att blockera behandling av uppgifterna och du har rätt att motsätta dig att behandling av personuppgifter sker så länge personuppgifterna inte behövs för de ändamål de samlats in eller personuppgifterna måste behandlas med anledning av gällande lagstiftning.

Begäran om registerutdrag, rättelse eller blockering enligt denna punkt görs skriftligen till oss. Vi kan behöva verifiera din identitet.

Kontaktuppgifter
Webbkonsulterna i Jämtland AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

Har du frågor eller vill lämna synpunkter beträffande vår hantering av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss. Du når oss på support@wk.se eller via nedanstående uppgifter.

Webbkonsulterna i Jämtland AB
Kyrkgatan 60
831 34 Östersund

Tel 063-180888
E-post support@wk.se
www.wk.se

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns att tillgå på vår webbplats.

Har du synpunkter på vår personuppgiftsbehandling kan du även kontakta Datainspektionen, som är vår tillsynsmyndighet.

Logo Webbkonsulterna AB
Nästa generations webbhotell specialbyggt för WordPress! Hantera dina webbplatser snabbt och enkelt utan att behöva tänka på allt det tekniska!
Copyright © 1996 - 2024 Webbkonsulterna AB. Alla rättigheter är reserverade.
 
Alla priser är exklusive moms.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram