Abuse

Webbkonsulterna strävar ständigt efter att skapa en säker och tillförlitlig miljö för våra kunder. Vi arbetar proaktivt och kontinuerligt med att upptäcka och förebygga missbruk inom alla våra tjänster. Detta sker genom en kombination av avancerade automatiska system och manuell granskning, vilket säkerställer en snabb identifiering och hantering av eventuellt missbruk.

Om du stöter på något misstänkt som kan tyda på spam, phishing, malware eller annan obehörig aktivitet kopplad till våra tjänster, är vi tacksamma om du omedelbart kontaktar oss.

Du når vår abuse-avdelning genom att skicka ett e-postmeddelande till abuse@wk.se. Vi tar dina observationer på största allvar och gör alltid en noggrann utredning. Tack för att du hjälper oss att upprätthålla en trygg och säker miljö.

Logo Webbkonsulterna AB
Nästa generations webbhotell specialbyggt för WordPress! Hantera dina webbplatser snabbt och enkelt utan att behöva tänka på allt det tekniska!
Copyright © 1996 - 2024 Webbkonsulterna AB. Alla rättigheter är reserverade.
 
Alla priser är exklusive moms.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram